Stankelbenslaver

Naturlig bekæmpelse af stankelbenslarver

 • Stankelbenslarver kan blive op til 45 mm lange. De er grå og cylindriske og ses ofte med indtrukket hoved.
 • Larverne lever af græs- og andre planterødder og gør især stor skade på græsplæner.
 • De voksne stankelben gør ingen skade på planter, da de ikke indtager føde.
 • De voksne stankelben er 25 mm lange med lange ben, en tynd krop og ét par glasklare vinger.
 • Hannens bagkrop er stump, mens hunnens er spids.

Stankelbenslarvens skader

 • Stankelbenslarver kan udrette omfattende skader på græsrødder, som de lever af.
 • I begyndelsen vil de angrebne områder synes tyndt bevokset og stråfarvet.
 • De sekundære skader er mest ødelæggende
 • Det er, når fuglene pirker i jorden efter larverne, at græsplænen lider størst skade.

Stankelbenslarvens livscyklus

 • Tipula paludosa - mosestankelben
  • Det mest udbredte stankelben i Europa.
  • De voksne stankelben kommer frem fra august til september. Inden for 32 timer lægger de æg tæt på det sted, hvor de er kommet frem. Æggene klækkes efter ca. 15 dage.
 • Tipula oleracea - kålstankelben
  • Kålstankelbenet lægger to hold æg om året. Et hold i maj/juni og et i august/september. De voksne kålstankelben lægger deres æg over en længere periode end mosestankelbenet. De er desuden i stand til at flyve længere, så bestanden bliver mere spredt.

Livscyklus (Tipula paludosa)

Nemasys® til bekæmpelse af stankelbenslarver. Nematoderne angriber larverne, når de søger føde tæt på jordoverfladen. Det sker typisk, når jordtemperaturen er over 10° C (fra sidst i august til oktober eller to uger efter de første stankelben har vist sig).

Den blå søjle viser larvens første udviklingstrin.

Rul til toppen