Kålfluens larve

Kålfluen (Delia radicum)

 • Larverne er gulige eller hvide og op til 9 mm lange.
 • Pupperne er rødbrune og tøndeformede og 7 til 8 mm lange.
 • De voksne fluer minder om husfluen. De er gråbrune med en mørk stribe langs bagsiden af bagkroppen. De har røde øjne og er 6-7 mm lange.

Kålfluens livscyklus

nDen voksne hun lever kun i kort tid (12-15 dage ved 20ºC) og lægger omkring 150 æg. Æglægningen begynder omkring 3 dage efter, at den voksne kålflue er kommet frem fra jorden i foråret.

nÆggene bliver opbevaret i jorden i små klynger i umiddelbar nærhed af plantens stilk og klækker efter 4-6 dage ved 15-20°C. Høje temperaturer fører til høj dødelighed for både æg og larver.

nSå snart æggene er klækkede, graver larven sig selv ned i jorden og gennemborer rødderne ved rodhalsen, som er det mest sårbare sted. Så snart larven er fuldt udviklet (omkring 3 uger afhængig af temperaturen, forlader den planten og forpupper.

Puppens udvikling tager ca. 20 dage. Hvis jordtemperaturen kommer over 22°C om sommeren, forbliver puppen i en passiv hviletilstand. Puppen går i en dvaletilstand i efteråret og genoptager deres udvikling i foråret, når jorden igen bliver varm.

Der udklækkes tre til fire generationer om året fra starten af april til oktober. Det præcise antal varierer fra år til år og fra sted til sted.

Kålfluens skader

 • Angrebne kålplanter gror dårligt og kan visne og dø. Det gælder især nye udplantninger i den tidlige sommer.
 • Berørte planter får plettede purpurfarvede blade som bliver gule og tørrer ud.
 • Af og til graver larverne tunneller i knopperne på rosenkålen.

Modtagelige plantearter

Vilde og dyrkede kålplanter inklusiv:

 • Kål
 • Blomkål
 • Rosenkål
 • Majroe
 • Kålrabi

Rul til toppen