Knoporm

Knoporm (uglelarver)(e.g. Agrotis spp) – Familie: Noctuidae

  • Knopormen er en jordboende larve som lever af blade og stængler, som de skærer over på- eller lige under jordoverfladen. Der findes også arter af klatrende larver, som spiser ovenfor jorden.
  • Æggene er hvide/gule og måler 0,5 mm i diameter.
  • Larverne er typisk 2-3 mm i længden, når de lige er udklækkede. Arterne kan være meget forskellige fra hinanden og de kan variere i farve (pink, brun, grå, sort, plettet og stribet) Fuldt udviklede larver kan blive op til 50 mm i længden.
  • Pupperne er rødbrune og måler omkring 20 mm i længden.
  • De voksne agerugler er omkring 20 mm lange med et vingespænd på 40 mm.

Knopormens livscyklus

  • Hunnerne begynder at lægge æg 2-5 dage efter de er kommet frem.
  • Hver hun kan lægge hundredvis af æg hver for sig eller i små grupper – typisk på lavtvoksende planter eller på jorden.
  • Efter 4-12 dage klækker æggene, og larven gennemgår 6 eller 7 larvestadier. Det tager fra 15 dage ved 26°C til 3 måneder afhængig af temperatur og art.
  • Larverne forpupper sig i jorden og efter 11-13 dage ved 25°C, kan de voksne agerugler forlade stedet, hvorefter de lever i 4-10 dage. Der udklækkes op til tre generationer på et år afhængig af temperaturen.

Rul til toppen