Nemasys® G mod gåsebillelarver

Nemasys® G Natural chafer grub killer
Nematoder til bekæmpelse af gåsebillelarver

De voksne biller ses ofte om sommeren siddende i blomster, hvor de gnaver løs af støvdragerne. De kan dog også forvolde skade på planterne, når de gnaver på frugter og blade.
Gåsebillen kommer frem fra jorden som nyudviklet voksen bille i maj - juni. Æglægningen foregår mest på græsarealer, oftest på sandede arealer.
Fra sidst i juni og videre ind i juli kan små hvide larver findes på græsrødderne.
I sensommeren når de deres fulde størrelse. Det er i denne periode, at larverne forårsager størst skade på græsrødderne, så græsset til sidst tørrer ud og dør.
Gåsebillens larve bekæmpes i perioden august til oktober.

0,5 mio./m², brug 0,1 l vand/m² = 50 mio. til 100 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²

Link til Brugsvejledning

 

Rul til toppen