Nemasys® H mod øresnudebiller

Nemasys® H Natural vine weevil killer
Nematoder til bekæmpelse af øresnudebiller

Øresnudebiller kan gøre stor skade på planter i såvel private haver som i erhvervsgartnerier. Ofte er det væksthussnudebillen, Otiorhynchus sulcatus, der er på spil. Den kan angribe over 100 forskellige plantearter, men ses især i rododendron, taks, vedbend, solbær og jordbær.

Nemasys® H er et effektivt biologisk middel til bekæmpelse af øresnudebiller. Produktet indeholder nematoder af arten Heterorhabditis bacteriophora, som aktivt søger øresnudebillernes larver i jorden og inficerer dem.

En pakke Nemasys® H med 50 millioner nematoder rækker til behandling af 50-100 kvadratmeter jord.

Kend skadedyr og symptomer

Væksthussnudebillen er ca. 1 cm lang og kendes på de gullige pletter. Jordbærøresnudebillen, Otiorhynchus ovatus, er ca. 5 mm lang. Dens krop er sort eller brunlig og ben og følehorn er rødbrune. De voksne biller skjuler sig om dagen, men er aktive on natten, hvor de gnaver i planternes skud og blade.

Ved angreb af øresnudebiller ses karakteristiske ”billetklip” i randen af bladene, men de alvorligste skader skyldes larverne, der lever i jorden. Larverne er hvidlige med brunt hoved. De er C-formede og har ingen ben.

Larver af øresnudebiller gnaver på både rødder og rodhals, og plantens vækst hæmmes. Hvis der er mange larver, kan selv store planter dø, og en enkelt larve er nok til at slå en mindre plante ihjel.

På friland har øresnudebiller en generation om året. Billerne bryder ud af deres pupper i juli måned og lægger æg omkring planternes rodhals fra sidst i juli og i august. Larverne udklækkes efter 1-3 uger afhængigt af temperaturen og går straks i gang med at æde tynde planterødder.

Øresnudebillernes larver gennemgår flere larvestadier i løbet af efteråret og det følgende forår. Før de store larver forpupper sig i maj-juni, kan de nå at æde det meste af plantens rodnet, og al barken på rodhalsen kan være væk.

I væksthuse, udestuer og lignende kan øresnudebillerne have to generationer på et år. Øresnudebiller har særligt gode betingelser og plantekummer og krukker, hvor jorden er lun og holdes fugtig.

Bekæmp larver med Nemasys® H, når jorden er mindst 12° C

På friland kan overvintrede larver af øresnudebiller bekæmpes med Nemasys® H i maj-juni, og næste generation kan bekæmpes i august-septemper. Jorden skal være fugtig, mindst 12° C og højst 30° C i mindst 2 uger efter behandlingen. Nematoderne i Nemasys® H bekæmper både larver og pupper i jorden, med de voksne biller rammes ikke.

I væksthuse, udestuer og lignende kan larver og pupper bekæmpes med Nemasys® H hele året, når blot jorden er fugtig, mindst 12° C og højst 30° C i mindst 2 uger efter behandlingen.

Sådan bruges Nemasys® H

Nematoder tåler hverken direkte sollys eller udtørring. Det er derfor bedst at bruge Nemasys®H om aftenen og gerne i fugtigt vejr. Evt. vandes jorden dagen før behandlingen, så den er moderat fugtig, men ikke våd.

Indpakningen sikrer optimal fugtighed i fyldstoffet, der består af ler og vand. Brug derfor hele pakken på en gang. En pakke Nemasys® H med 50 millioner nematoder fortyndes til i alt 400 liter brugsopløsning. Det anbefales at røre pakkens indhold op i en lille volumen og fortynde til en koncentration på 125.000 nematoder pr. liter brugsopløsning.

  1. En pakke Nemasys®H med 50 millioner nematoder røres op i en spand med 5 liter vand. Rør grundigt. Hæld en deciliter af denne opløsning over i en vandkande og fyld op med vand til 8 liter, rør rundt og fordel på 1-2 kvadratmeter.
  2. På friland anbefales det at bruge 8 liter (1 million nematoder) pr. kvadratmeter. I plantekummer, højbede og krukker bruges 4 liter (500.000 nematoder) pr. kvadratmeter. Brug en vandkande med et stort brusehoved, hvor hullerne er 0,5 mm eller større. Skyl efter med rent vand lige efter behandlingen.

Efter behandling med Nemasys® H

Larver, der er inficeret med nematoder, dør og skifter farve til murstensrøde efter få dage. Hold jorden fugtig i mindst to uger.

Da voksne biller ikke rammes og kan fortsætte med at lægge æg, kan der være behov for at gentage behandlingen.

Rul til toppen