Nemasys® mod stankelbenslarver

Nemasys® Natural leatherjacket killer
Nematoder til bekæmpelse af stankelbenslarver

Stankelben er er et stort gråbrunt insekt med lange tynde ben og to glasklare vinger. Selvom de ser dramatiske ud, gør de ingen skade. Det gør larverne derimod. De er grå og cylindriske og ses ofte med indtrukket hoved.
Stankelbenene flyver fra juli- september. Æggene lægges på fugtig bund, og klækkes efter ca. 15 dage.
Larverne æder rødderne af græsarter og andre urter. Angreb ses hovedsageligt på lerjorde.
I haverne gør stankelbenslarverne især synlig skade på græsplæner. De graver underjordiske gangsystemer med udluftningshuller, som tillader dem at søge føde på overfladen om natten.
Stankelbenslarverne bekæmpes i perioden juli til august.

0,5 mill./m², brug 2,0 l vand/m² = 50 mio. til 100 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²

Link til Brugsvejledning

 

 

Rul til toppen